Thënie për Zotin (82 thënie)

Dhe Zoti e ndihmoi Bruce Springsteen kur ata vendosën se ai nuk është më Zoti… Ata u kthyen kundër tij dhe unë shpresoj se ai i mbijeton kësaj.

Liria përparon kur feja është e gjallë dhe sundimi i ligjit nën Perëndinë është pranuar.

Bota më huton mua, dhe unë nuk mund të ëndërroj që kjo orë ekziston dhe nuk ka kurdisës.

Unë jam përgatitur të takohem me Krijuesin tim. Nëse Krijuesi im është përgatitur për rastin e madh të takimit atëherë është një çështje tjetër.

Unë kurrë nuk kam bërë lutje për Zotin, përveç njërës shumë të shkurtër: “O Zot, bëji armiqtë e mi qesharakë.” Dhe Zoti ma dëgjoi.

Në emër të Zotit, ndal një çast, ndërpreje punën tënde, dhe shiko rrotull vetes.

Një betim është një akt i kulluar religjio, i cili nuk mund të bëhet me pasion. Ai mund të bëhet vetëm me një mendje të kthjelluar, të pastër dhe me Zotin si dëshmitar.

Arsyeja në njeriun është si Zoti në botë.

Do të doja më mirë të shfarosej raca njerëzore se të ishim më keq se bishat duke e bërë krijesën më fisnike të Zotit, femrën, objekt të lakmisë sonë.

Kryengritja ndaj tiranëve është bindje ndaj Zotit.