Thënie për virtytet (21 thënie)

Virtyti më i madh i njeriut është ndoshta kureshtja.

Është një bestytni infantile e shpirtit njerëzor që virgjëria do menduar si një virtyt dhe jo si barrierë që ndan injorancën nga dija.

Mirënjohja nuk është vetëm virtyti më i madh, por prind i të gjithë të tjerëve.

Përkryerja e virtytit moral nuk i përjashton në tërësi pasionet, por i rregullon ato.

Virtytet ashtu si Muzat përfytyrohen në grup gjithmonë. Një parim i mirë kurrë nuk gjen vend i vetmuar në një zemër.

Buddha

Vetëpërmbajtja është një virtyt vetëm për ata që mendohet se e kanë një alternativë.

Tiranët gjithmonë kanë disa hije të lehtë virtyti; ata i mbështesin ligjet para se t’i shkatërrojnë ato.

Çfarë shumica e njerëzve e konsiderojnë si virtyt, pas moshës 40 vjeçare është thjesht një humbje energjie.

T’i bësh pesë gjëra nën të gjitha rrethanat përbën virtyt të përkryer; këto pesë gjëra janë: graviteti, bujaria e shpirtit, çiltërsia, zelli dhe mirësia.

Kur duam dikë për virtytet e tyre, nuk është diçka e vecantë. Por kur fillojmë ta duam për mangësitë, atëherë kjo është dashuri.

Anonim