Thënie për veprimin (12 thënie)

Bëmat tona na bëjnë ose rrënojnë ne, ne jemi fëmijët e bëmave tona.

Nuk më shqetëson asnjëherë veprimi, por vetëm mosveprimi.