Thënie për ushqimin (19 thënie)

Një shtëpi nuk është banesë nëse nuk ka ushqim dhe zjarr për mendjen dhe për trupin.

Ne të gjithë duam pulë.

Më mirë shko në shtrat pa ngrënë se të zgjohesh me borxhe.

Në përgjithësi njerëzimi, që nga koha e përmirësimit të gatimit, ha dyfishin e asaj që kërkon natyra.

Ka në këtë botë njerëz kaq të uritur, saqë Zoti mund t’u shfaqet atyre vetëm në formëne bukës.

Nëse njerëzit nuk do të flisnin konkretisht me fëmijët, ata nuk do të bëhen kurrë të rritur, dhe do të bëhen thjesht makina për të ngrënë dhe për të fituar të holla.

Ha për të kënaqur veten, por vishu për t’i kënaqur tjerët.

Lindja e Mesme është duke lënguar. Sëmundja vjen nga dhuna e vazhdueshme, mungesa e ushqimit, ujit dhe mundësive e për shkollim, diskriminimi ndaj grave dhe – gjëja më e rëndë e të gjithave – mungesa e lirisë.

Unë ha shumë sallatë, pak mish dhe mjaft fruta. Kjo është e gjitha. Por më pëlqejnë të ëmblat.