Thënie për urrejtjen (13 thënie)

Urrejtja e njërzve do të kalojë, dhe diktatorët do të vdesin, dhe pushteti që ia rrëmbyen popullit do t’i kthehet popullit. Dhe teksa njerëzit vdesin, liria nuk do të humbë kurrë.

Errësira nuk mund ta davaritë errësirën; vetëm drita mund ta bëjë këtë. Urrejtja nuk mund ta davaritë urrejtjen; vetëm dashuria mund ta bëjë këtë.

Duke e bërë punën të dikujt, pronën të dikujt tjetër, ata në njërën anë ushqejnë krenarinë, luksin dhe të pavërtetën, ndërsa në anën tjetër vesin dhe servilizmin, ose urrejtjen dhe revoltën.