Thënie për të drejtat e njeriut (17 thënie)

Të drejtat e personave dhe të drejtat e pronës janë objektet për mbrojtjen e të cilave Qeveria është krijuar.

Të drejtat e personave dhe të drejtat e pronës janë objektet për mbrojtjen e të cilave Qeveria është krijuar.

Unë mendoj se është e drejtë e patjetërsueshme e gjithkujt të shkojë në ferr në mënyrën e tij.

Unë besoj në të vërtetën themelore të të gjitha religjioneve të mëdha të botës.

E drejta personale për të fituar pronën, e cila është një e drejtë natyrore, i jep pronës, kur është fituar, të drejtën e mbrojtjes, si një e drejtë sociale.

Në asnjë rast … kishat nuk qenë kujdestaret e lirive të njerëzve.

Sikundër një njeriu i është e thënë të ketë të drejtë për pronën e tij, mund të jetë e thënë po aq se ka një pronësi në të drejtat e tij.