Thënie për sytë (11 thënie)

Sytë sikurse zilet zënë pjesën më të lartë të trupit.