Thënie për shtetin (12 thënie)

Sapo shteti të jetë themeluar, nuk mund të ketë më heronj. Ata vinë në skenë vetëm në shoqëritë e paqytetëruara.

Shifra, industria, dhe moraliteti i priftërisë, si dhe përkushtimin i njerëzve janë rritur dukshëm nga ndarja totale e kishës nga shteti.