Thënie për shkollën (16 thënie)

Mendoj se isha një student i mirë, sepse e vlerësoja shkollimin. Interesi im bazë ishin historia dhe letërsia. Nga sportet kryesorë ishin basketbolli dhe noti. Isha shumë i lumtur.

Unë kurrë nuk e kam lejuar shkollimin tim të ndërhyjë në edukimin tim.

Lindja e Mesme është duke lënguar. Sëmundja vjen nga dhuna e vazhdueshme, mungesa e ushqimit, ujit dhe mundësive e për shkollim, diskriminimi ndaj grave dhe – gjëja më e rëndë e të gjithave – mungesa e lirisë.

Edukimi është pasaporta ynë për të ardhmen, për atë e nesërmja u takon njerëzve të cilët përgatiten për atë sot.

Miqësia nuk është diçka që ti e mëson në shkollë. Por nëse ti nuk e ke mësuar kuptimin e miqësisë, atëherë vërtetë ti nuk ke mësuar asgjë.

Nuk mund ta ligjësosh vullnetin e mirë – ai vije përmes edukimit.