Thënie për SHBA (29 thënie)

Lavdia e lavdive! Nju Jorku! Amerika!

Amerika ishte në borxhe ndaj emigracionit për ndërtimin dhe përparimin e saj. Ajo pjesë e Amerikës e cila e inkurajoi atë më shumë, ka përparuar më shpejt në popullsi, bujqësi dhe arte.

Le të shkojë fjalë përtej kohës dhe hapësirës, tek miku dhe armiku njëlloj, se pishtar ka kaluar tek një brezni e re e amerikanëve, lindur në këtë shekull, kalitur nga lufta, disiplinuar nga paqja e vështirë dhe e hidhur.

Një bashkëpunim i sinqertë dhe i qëndrueshëm në promovimin e një rindërtimi të tillë të sistemit tonë politik do të sigurojë lirinë dhe lumturinë e përhershme të Shteteve të Bashkuara.

Ishte një tragjedi greke. Niksoni po e plotësonte natyrën e tij. Me të filluar njëherë, ajo nuk do të kishte fund tjetër.

Nëse Tirania dhe Shtypja vijnë në këtë vend, do të jenë nën maskën e luftës kundër një armiku të huaj.

Kushtetuta e SHBA nuk e garanton lumturinë, vetëm kërkimin e saj. Duhet ta arrish vetë lumturinë.

Çmimi i lirisë është gjithmonë i lartë, por amerikanët e kanë paguar gjithmonë atë. Dhe një shteg ne nuk do ta zgjedhim kurrë, dhe ai është shtegu i dorëzimit ose i nënshtrimit.

Në Amerikë nuk je askush nëse nuk je në TV.

Fjala e mirëfilltë “sekret” është e neverishtme në një shoqëri të lirë dhe të hapur; dhe ne jemi si popull aktualisht dhe historikisht kundër shoqërive sekrete, betimeve sekrete, dhe procedimeve sekrete.