Thënie për popullin (17 thënie)

Amerika ishte në borxhe ndaj emigracionit për ndërtimin dhe përparimin e saj. Ajo pjesë e Amerikës e cila e inkurajoi atë më shumë, ka përparuar më shpejt në popullsi, bujqësi dhe arte.

Një popull thjesht i arsimuar mirë mund të jetë përgjithmonë një popull i lirë.

Fjala e mirëfilltë “sekret” është e neverishtme në një shoqëri të lirë dhe të hapur; dhe ne jemi si popull aktualisht dhe historikisht kundër shoqërive sekrete, betimeve sekrete, dhe procedimeve sekrete.

Një popull thjesht i arsimuar mirë mund të jetë përgjithmonë një popull i lirë.

Një qeveri popullore pa informacion popullor apo mjetet e marrjes së tij, është vetëm një prolog i një farse, ose një tragjedie, ose ndoshta të dyjave.

Urrejtja e njërzve do të kalojë, dhe diktatorët do të vdesin, dhe pushteti që ia rrëmbyen popullit do t’i kthehet popullit. Dhe teksa njerëzit vdesin, liria nuk do të humbë kurrë.

Asnjë flok dëbore në një ortek, nuk ndihet ndonjëherë përgjegjëse.