Thënie për njeriun] (235 thënie)

Lufta do të zhduket vetëm atëherë kur njerëzit nuk do të marrin pjesë në asnjë lloj dhune dhe do të jenë gati të vuajnë çdo persekutim që d t’iu sjellë kjo mungesë. Kjo është e vetmja mënyrë për ta shfuqizuar luftën.

Dikush i shikon cilësitë nga larg dhe të metat nga afër.

Ndershmëria dhe butësia të çojnë larg.

Nuk kam asgjë për të dhënë veç gjakun, mundin, lotët dhe djersën.

Nëse një njeri vishet bukur dhe jeton paqësisht; dhe nëse është i mirë, i vetëpërmbajtur, ka besim dhe është i dlirë; dhe nëse nuk i bën keq asnjë gjallese në botë, – ai është njeri i shenjtë.

Nëse doni një shërbëtor besnik dhe që ju e pëlqeni, atëherë shërbejini vetes.

Të përmirësosh do të thotë të ndryshosh, të përkryesh do të thotë të ndryshosh shpesh.

Asgjë e madhe nuk mund të arrihet ndonjëherë pa njerëz të mëdhenj, dhe njerëzit janë të mëdhenj vetëm nëse vendosin të jenë të tillë.

Gjysma e botës është e përbërë nga njerëz që kanë diçka për të thënë dhe nuk mund ta thonë, dhe një gjysmë tjetër që nuk kanë asgjë për të thënë dhe nuk pushojnë kurrë së thëni.

Nuk më duket i lirë ai njeri që nganjëherë nuk bën asgjë.