Thënie për njeriun] (235 thënie)

Një njeri që është tërësisht i pafajshëm, e përkushton veten në sakrificë për të mirën e të tjerëve, përfshirë armiqtë e tij, dhe bëhet shpërblesë për botën. Ky është një akt i përkryer.

Dashuria është e vetmja përgjigje e shëndoshë dhe e kënaqshme ndaj problemit të ekzistencës njerëzore.

I gjithë njerëzimi është ndarë në tri klasa: ata që janë të palëvizshëm, ata që janë të lëvizshëm, dhe ata që lëvizin.

Imja është më e mirë se e jotja.

Sigurisht që nuk jam një nga ata që kanë nevojë të më nxitin. Në fakt, nëse diçka jam, atëherë jam vetë nxitja.

Përballë së drejtës, të heqësh dorë prej saj, tregon mungesë guximi.

Mendoj se është shumë e rëndësishme që ne të mos i mbajmë kokat gjithnjë lart dhe të themi se gjithçka shkon mirë.

Por një burrë bandill bosh nuk mund të jetë një burrë vulgar.

Njeriu duhet ta harrojë zemërimin e tij para se të shkojë të flejë.

Stërvitja fizike nuk është vetëm një nga çelësat kryesorë të shëndetit trupor, por është baza e dinamikës dhe akitivitetit krijues intelektual.