Thënie për njerëzimin (21 thënie)

Kam fyer Zotin dhe njerëzimin sepse vepra ime nuk arriti cilësinë që duhet të ketë.

Nuk mund të dëshpërohemi nga njerëzimi sepse vetë jemi njerëz.

Njeriu jeton vetëdijshëm për veten, por është një instrument i pavaetëdijshëm i synimeve historike, universale të njerëzimit.

Feja është një pasojë e frikës. Për një pjesë të mirë të historisë njerëzore, ndoshta ka qenë një e keqe e nevojshme, por pse vallë ka qenë më tepër e keqe se sa e nevojshme? A nuk është vrasja e njerëzve në emër të zotit një përkufizim tejet i qëlluar i

Humori është bekimi më i madh njerëzimit.

Unë nuk kam asnjë besim në përkryershmërinë e njeriut. Unë mendoj se përpjekjet e njeriut do të kenë efekt të dukshëm mbi njerëzimin. Njeriu është tani vetëm më aktiv – jo më shumë i lumtur – as më i mençur, se ai ishte 6000 vjet më parë.

Shoqëria njerëzore, gjatë historisë së saj, ka parë shumë besime fetare; mirëpo ajo ka bërë të sajën dhe nuk ka pyetur për karakterin e shenjtë e të përjetshëm të besimeve fetare, pretendimeve të tjera të klerit. Bile, mund të themi se shoqëria është zhvi

Shiko, Izraeli nuk synon të ketë armë bërthamore, por nëse njerëzit kanë frikë se ne i kemi ato, pse jo? Është një parandalues.

Shoqëria është e lashtë aq sa bota.

Ka raste kur njeriu do të donte të varte të gjithë racën njerëzore, dhe t’i jepte fund farsës.