Thënie për marrëzinë (11 thënie)

Mëkati është tepër i marrë për të parë përtej vetveten.