Thënie për madhështinë (11 thënie)

Dashuria nuk zgjedh madhështinë, racën, ngjyrën, fenë, moshën. Dashuria zgjedh zemrën.

Anonim