Thënie për kryetarin (58 thënie)

Politika, emër diplomatik për ligjin e xhunglës.

Njeriu ka avantazhe kur zgjidhet President. Ditën pasi u zgjodha, notat e mia të shkollës së mesme u klasifikuan sekret.

Kur një njeri do që të vrasë një tigër, për atë është një sport…

Anonim

Jetojmë të gjithë nën një qiell, por askush s’ka të njëjtin horizont!

Nëse doni të dështoni në politikë… flisni me popullin sinqerisht.

Anonim

ǒfat për sundimtarët që njerëzit nuk mendojnë!

Statistikat mundet t’i përdorni ashtu siç përdor i dehuri një shtyllë elektrike, për t’u mbajtur, jo për të parë.

Anonim

Ata që bëjnë të pamundur revolucion paqësor, do të bëjnë të pashmangshëm revolucionin me dhunë.

Në politikë nuk ka miqësi të përjetshme, por interesa të përjetshme.

Kur është paqe dikush kërkon luftë. Ndërkaq kur është luftë, dikush kërkon paqe!

Anonim