Thënie për fenë (99 thënie)

Feja po nxjerr çdo fitim të mundshëm nga fakti që shkenca ende postulon se është në kërkim dhe jo në zotërim të dijes së sigurt së të vërtetës. Le ta krahasojmë shkencën me një shkallë. Në çdo shkallare që ngjitesh fiton dhe një pamje më të plotë të vendi

Feja ia ka bërë dashurisë një shërbim të madh kur e ka shpallur atë mëkat.

Më tepër mundësi ka që t’i mësosh një gomari të lexojë, sesa të verbosh arsyen dhe ta çosh atë ku do ti, sepse arsyeja duhet mashtruar, verbuar e shkatërruar. Besimi duhet ta shkelë nën këmbë krejt arsyen, logjikën, kuptimin dhe çdo gjë tjetër që shikon s

Asgjë nuk mund të jetë më shumë në kundërshtim me fenë dhe klerin sa arsyeja dhe mirëkuptimi i përbashkët.

Bujaria, vetësakrifica dhe mirësia nuk janë pronë ekskluzive e asnjë race apo religjioni.

Në asnjë rast … kishat nuk qenë kujdestaret e lirive të njerëzve.

Asnjë mëkatar nuk është shpëtuar ndonjëherë pas njëzet minutave të para të një predikimi.

Ndonëse ndokush është krejt mosbesues ndaj ekzistencës së zotave, nëse ka drejtësi të karakterit, ai e urren të keqen tek njeriu. Ky zët ndaj padrejtësisë nuk e lë atë të bëjë veprime të padrejta, e kështu tek i shmanget së padrejtës i bashkohet së drejtë

Frika e vdekjes na bën të shmangim vlerat dhe religjionin. Sepse dëshira për vlera është dëshirë për besimin religjioz.

Të gjitha religjionet, artet dhe shkencat janë degë të një trungu.