Thënie për dobësinë (12 thënie)

I dobëti nuk fal kurrë. Falja është cilësi e të fortit.

Dobësia biologjike e njeriut është kushti i kulturës njerëzore.