Thënie për biznesin (16 thënie)

Konsumatorët tuaj më të pa kënaqur janë burimi më i madh i të mësuarit.

Jemi në grahmat e një tranzicioni ku çdo botues duhet të mendojë mbi strategjinë e tyre digjitale.

Rregulli i parë i cilësdo teknologji të shfrytëzuar në biznes është se automatizimi i aplikuar në një veprim efikas do të zmadhojë efikasitetin.
Rregulli i dytë i cilësdo teknologji të shfrytëzuar në biznes është se automatizimi i aplikuar në një veprim j

Dollari ndalon tek ai djalë që nënshkruan çeqe.

Mendjet më të mira nuk janë në qeveri. Nëse do të ishte ndonjë, biznesi do t’ia vidhte asaj.

Në këtë biznes, me kohë kupton se je në hall, është vonë të shpëtosh veten. Përveç nëse ngarend i frikësuar gjatë gjithë kohës, ke humbur.