Thënie për bamirësinë (11 thënie)

Nuk është i pasur ai që ka shumë, por është i pasur ai që jep shumë.