Thënie për arsimin (33 thënie)

Është shumë lehtë për mua t’i mësoj njëzet çka është e drejtë për tu bërë, atëherë bëhu një nga njëzet të pasosh mësimin tim.

Lulelakra nuk është asgjë tjetër veçse një lakër me arsim universitar.

Dhënia e dashurisë është një arsim në vetvete.