Thënie për arsimin (33 thënie)

Një fëmijë i keqedukuar është një fëmijë i humbur.

Pse duhet të ndihet shoqëria përgjegjëse vetëm për edukimin e fëmijëve dhe jo për edukimin e të gjithë të rriturve të të gjitha moshave?

Shkuarja në kolegj më ofroi mundësinë për të luajtur futboll për katër vjet të tjera.

Unë kam dështuar në disa lëndë, por shoku im i kaloi të gjitha. Tani ai është inxhinier në Microsoft dhe unë jam drejtori i Microsoft-it.

Progresi ynë si komb nuk mund të jetë më i shpejtë se progresi ynë në arsim. Mendja njerëzore është burimi ynë fundamental.

Një popull thjesht i arsimuar mirë mund të jetë përgjithmonë një popull i lirë.

Teknologjia është vetëm mjet. Për të bërë që fëmijët të punojnë së bashku dhe të motivohen ata, mësuesi është më i rëndësishmi.

Edukata është ajo që mbetet kur njeriu harron atë që ka mësuar në shkollë.

Mendoj se isha një student i mirë, sepse e vlerësoja shkollimin. Interesi im bazë ishin historia dhe letërsia. Nga sportet kryesorë ishin basketbolli dhe noti. Isha shumë i lumtur.

Një popull thjesht i arsimuar mirë mund të jetë përgjithmonë një popull i lirë.