Thënie për të keqen (51 thënie)

Moskuptimi i thellë i njerëzve me dëshirë të mirë është më e dëshme se keqkuptimi absolut i njerëzve të ligj.

Lakmia është krimbi brejtës.

Në një shoqëri që është ndërtuar në mënyrë të keqe, mëshira nuk jep rezultat.

Feja është një pasojë e frikës. Për një pjesë të mirë të historisë njerëzore, ndoshta ka qenë një e keqe e nevojshme, por pse vallë ka qenë më tepër e keqe se sa e nevojshme? A nuk është vrasja e njerëzve në emër të zotit një përkufizim tejet i qëlluar i

Kurrë mos u zhyt në tundimin e ligësisë.

Sukseset dhe fatkeqësitë e mia, ditët e ndritshme dhe të errëta që I kam kaluar, të gjitha këto ma kanë provuar mua se në këtë botë, qoftë në kuptimin fizik, qoftë në kuptimin moral, e mira vjen nga e keqja, sikurse e keqja vjen nga e mira.

Është e lehtë të urresh dhe është vështirë të duash. Kështu funksionon krejt skema e gjërave. Të gjitha gjërat e mira është e vështirë t’i arrish; dhe gjërat e këqija është shumë e lehtë t’i kesh.

Asgjë nuk është e përjetëshme në këtë botë të ligësht, – madje as shqetësimet tona.

Tiranët gjithmonë kanë disa hije të lehtë virtyti; ata i mbështesin ligjet para se t’i shkatërrojnë ato.

Për shkak të solemnitetit të saj të llahtarshëm, vdekja është drita ku pasionet e mëdha, të mira dhe të këqija, bëhen transparente, jo më të kufizuara nga dukjet e jashtme.