Thënie për të keqen (51 thënie)

Natyra nuk ka parime. Ajo nuk bën ndryshime midis së mirës dhe së keqes.

Despotizmi mund të ekzistojë vetëm në errësirë, dhe ka shumë drita tani në kupën qiellore për të mos lejuar atë politikë që të ekzistojë, ashtu siç ka bërë deri tani, pothuajse kudo.

Çfarë është qeveria në vetvete, veçse më e madhja e të gjitha reflektimeve mbi natyrën njerëzore? Nëse njerëzit do të ishin engjëj, asnjë qeveri nuk do të jetë e nevojshme. Në qoftë se engjëjt do të qeverisnin mbi njerëzit, kontrollet as të jashtëm as të brendshëm mbi qeverinë nuk do të ishin të nevojshme.

Bëju mirë miqve tu, që t’i mbash; bëju mirë armiqve tu, që t’ua fitosh zemrën.

Ndonëse ndokush është krejt mosbesues ndaj ekzistencës së zotave, nëse ka drejtësi të karakterit, ai e urren të keqen tek njeriu. Ky zët ndaj padrejtësisë nuk e lë atë të bëjë veprime të padrejta, e kështu tek i shmanget së padrejtës i bashkohet së drejtë

Për sa kohë njerëzit të besojnë në absurditete ata do të vazhdojnë të kryejnë mizori.

Çdo moment drite terri është një mrekulli.

Çdo njeri është fajtor për të gjitha të mirat që ai nuk i ka bërë.

Çfarë është qeveria në vetvete, veçse më e madhja e të gjitha reflektimeve mbi natyrën njerëzore? Nëse njerëzit do të ishin engjëj, asnjë qeveri nuk do të jetë e nevojshme. Në qoftë se engjëjt do të qeverisnin mbi njerëzit, kontrollet as të jashtëm as të brendshëm mbi qeverinë nuk do të ishin të nevojshme.

Të këqijat tona të mëdha rrjedhin nga vetja.