Thënie për qeverinë (103 thënie)

Nëse qeveria federale do të kish qenë e pranishme, kur Krijuesi vuri dorën e Tij në këtë shtet, Indiana nuk do të ishte këtu. Ajo do të jetë ende duke pritur për një deklaratë të ndikimit në mjedisin.

Qeveria është si një foshnje. Një kanal ushqimor me një oreks të madh në një anë dhe mungesë e ndjenjësë së përgjegjësisë në tjetrën.

Kur një njeri do që të vrasë një tigër, për atë është një sport…

Anonim

Arti i qeverisjes është për të bërë dy të tretat e një kombi të paguajnë gjithçka që ata mund të paguajnë, për të mirën e një të tretës tjetër.

Lufta duhet të deklarohet vetëm nga autoritetet e popullit, mundimet dhe thesaret e të cilit janë për të mbartur barrën e vet, në vend të qeverisë që do të korrë frytet e saj.

Nuk mund të qeveriset me “por”-e.

Jetojmë të gjithë nën një qiell, por askush s’ka të njëjtin horizont!

Nëse doni të dështoni në politikë… flisni me popullin sinqerisht.

Anonim

ǒfat për sundimtarët që njerëzit nuk mendojnë!

Shifra, industria, dhe moraliteti i priftërisë, si dhe përkushtimin i njerëzve janë rritur dukshëm nga ndarja totale e kishës nga shteti.