Thënie për qeverinë (103 thënie)

Një demokraci e pastër është një shoqëri e përbërë nga një numër i vogël i qytetarëve, të cilët mblidhen dhe administrojnë qeverinë vetë.

Nacionalisti më i mirë është ai që dallon të metat e popullit të vetë.

Anonim

Është e panatyrshme për një shumicë të sundojë, sepse një shumicë rrallë mund të organizohet dhe të bashkohet për veprim të veçantë, dhe një pakicë mundet.