Thënie për pushtetin (22 thënie)

Njerëzit janë i vetmi burim legjitim i pushtetit, dhe kjo vjen nga karta kushtetuese, sipas së cilës disa degë të qeverisë mbajnë pushtetin e tyre.

Prapa fesë gjithnjë janë fshehur interesat politike të pushtuesit. Qëllimi themelor i kthimit me detyrim ekonomik ishte synimi i turqve për të shuar luftërat kryengritëse shqiptare, duke përdorur islamizimin si mjet përçarjeje midis shqiptarëve, si mjet i