Thënie për pushtetin (22 thënie)

Diplomacia: art i frenimit të pushtetit.

Njeriu i zakonshëm me pushtet të jashtëzakonshëm është rreziku kryesor për njerëzimin – jo i ligu dhe sadisti.

Pushteti i marrë me dhunë është vetëm uzurpim, dhe zgjat vetëm sa kohë që forca e tij që komandon është më e madhe se atyre që binden.

Dija në vetvete është pushtet.

Të gjithë njerëzit që kanë pushtet duhet mosbesuar në një shkallë të caktuar.

Liria mund të jetë e rrezikuar nga abuzimi i lirisë, por edhe nga abuzimi i pushtetit.

Të gjithë njerëzit që kanë pushtet duhet mosbesuar në një shkallë të caktuar.

Nuk çaj kokën për famën, suksesin, fatin dhe pushtetin. Më e shumta që dua është të kem punë të mirë dhe miq të mirë; dhe një jetesë të mirë.

Thënia e gënjeshtrave dhe përpjekja për të ndjellë vëmendjen janë gabime që i kam bërë dhe nuk dua t’I bëjnë fëmijët e mi. Para se të jesh revolucionar duhet të jesh njeri. Sepse duhet të kujdesesh për njerëz që nuk kanë pushtet.

Thelbi i Qeverisë është pushteti; dhe pushteti si i tillë, po të jetë në duar humane, nuk do të jetë kurrë i prirur për abuzim.