Thënie politike (480 thënie)

Mbase, asnjë komb nuk është aq i pasur të investojë edhe në luftë edhe në civilizim. Ne duhet të bëjmë zgjedhjen tone; ne nuk mund t’i kemi dyja.

Unë besoj se gjithsesi, ndarja midis Izraelit dhe palestinezëve është përcaktimi më i mirë për zgjidhjen e konfliktit Izraelo-Palestinez.

Ne vrasim sepse frikohemi nga hija jonë, frikohemi se nëse shfrytëzojmë pakë mendjen do të duhej të pranonim se principet tona të famshme janë gabim.

Ata që nuk lëvizin nuk i ndjejnë zinxhirët e tyre.

Franca ka më shumë nevojë për mua se sa që kam unë për Francën.

Nacionalisti më i mirë është ai që dallon të metat e popullit të vetë.

Anonim

Është e panatyrshme për një shumicë të sundojë, sepse një shumicë rrallë mund të organizohet dhe të bashkohet për veprim të veçantë, dhe një pakicë mundet.

Unë kurrë nuk kam qenë në gjendje për të kuptuar pse një kontribues republikan është një “maçok i majmë” dhe një kontribues demokratik me të njëjtën sasi të parave është një ‘bamirës me shpirt njeriu’.

Të gjitha sëmundjet e njerëzimit, të gjitha fatkeqësitë tragjike që mbushin librat e historisë, të gjitha gabimet politike, të gjitha dështimet e udhëheqësve të mëdhenj kanë dalë vetëm nga mungesa e aftësisë për të vallëzuar.

Qëllimi i ndarjes së kishës dhe shtetit është për të mbajtur përgjithmonë larg nga këto brigje grindjet pareshtura që kanë njomur tokën e Evropës me gjak për shekuj me radhë.