Thënie për padrejtësinë (11 thënie)

Pse dikujt nuk i pëlqejnë gjërat siç janë, nuk ka arsye të jetë i padrejtë ndaj Zotit.