Thënie për nderin (12 thënie)

Është mrekulli të jesh i ndershëm, por është gjithashtu shumë me rëndësi të veprosh drejt.

E nderon stilin tim ai që prej tij mëson të shkatërrojë mësuesin.