Thënie për natyrën (22 thënie)

Ka mënyra kryesore të marrjes së dijeve…vëzhgimi i natyrës, reflektimit dhe eksperimentimi. Vëzhgimi mbledh fakte; reflektimi i ndërthur ato; eksperimemntimi i verifikon rezultate e asaj ndërthurjeje.

Tani unë shoh sekretin që e bën personin më të mirë: kjo është që të rritet në ajër të hapur dhe të hajë e të flejë me tokën.

Ëndrrat bëhen realitet; pa këtë mundësi, natyra nuk do të na nxiste të kemi ëndërra.

Ti mund t’i kositësh të gjitha lulet, por nuk mund ta ndalosh pranverën së ardhuri.

Natyra gjithmonë ka pasur më shumë forcë sesa arsimi.

Dashuria është pëlhurë që e thuri natyra, ndërsa fantazia e zbukuroi me qëndisje.

Anonim

Dogma e kristianizmit zhduket nga përparimet shkencore. Fesë i duhet të bëjë gjithnjë e më tepër lëshime. Gradualisht mitet rrëzohen. E vetmja gjë që mbetet është të provohet se në natyrë nuk ka kufi ndarës midis organikes dhe joorganikes. Kur kuptimi ynë

Nëse mua më kërkohet të përkufizoj, shumë shkurt, termin Art, unë do ta quaja atë ‘riprodhim të asaj që Shqisa kap nga Natyra përmes velit të shpirtit’. Imitim i thjeshtë, por i saktë, i asaj që është në Natyrë, nuk ia jep të drejtë asnjë njeriu të ketë e

Dashuria është një kanavacë e mobiluar nga natyra dhe e qepur nga imagjinata.

Është natyra e së vërtetës në përgjithësi, si e disa mineraleve në veçanti, që të jetë më e pasur kur është më sipërfaqësore.