Thënie për lumturinë (79 thënie)

Kur unë e veshi fanellën e kombëtares, vetëm prekja e saj me lëkurën time më bën të fluturoj.

Unë gjithmonë kam thënë dhe menduar se gëzimi i vërtetë nuk mund të përshkruhet.

Ka shumë kohë që kam vënë re se njerëzit e realizuar rrallë stepen dhe i lejojnë gjërat t’iu ndodhin. Ata qëndrojnë fort dhe iu ndodhin ata gjërave.

Iluzioni është i pari i të gjitha kënaqësive.

Janë po aq lloje të bukurisë sa dhe mënyra të zakonshme të kërkimit të lumturisë.

Njeriu dështon në realizimin e idealit të lartë, në momentin që fillon t’i shumëfishojë dëshirat e tij ditore. Lumturia e vërtetë e njeriut varet vertet në kënaqjen e tij.

Ka, siç dihet, disa insekte të cilat vdesin në momentin që pjellin. Kështu është me të gjitha gëzimet: çasti më i hatashëm e më i lartë i gëzimit është i shoqëruar nga vdekja.

Kulimi i dhembjes së dëshprimit është kur i kujton kohët e lumtura.

Suksesi është të pëlqeni veten, të pëlqeni atë që bëni, dhe ta pëlqeni ashtu si e bëni.

Unë jam një grua që ndjehet shumë e lumtur; nganjëherë humb, nganjëherë fitoj.