Thënie për letërsinë (58 thënie)

Deri në shekullin e 20-të përgjithësisht ishte supozuar se një shkrimtar kishte thënë atë që ai kishte për të thënë në veprat e tij.

Një tregim është si një dhomë në muret e të cilit një numër i dyerve të rreme është pikturuar, ndërsa brenda tregimit, ne kemi në dukje shumë rrugëdalje, por kur autori na çon në një derë të veçantë, ne e dimë se ajo është e duhura, sepse ajo hapet.

Asgjë e shkruar për pagesë nuk ia vlen të shtypet. Vlen vetëm çka është shkruar kundër tregut.

Shkrimtari duhet ta mësojë se baza e të gjitha gjërave është të kesh drojë.

I gjithë religjioni, miku im, ka dalë thjesht nga mashtrimi, frika, lakmia, imagjinata, dhe poezia.

Kurrë mos bëj luftë me ata njerëz të cilët e blejnë bojën me fuçi.

Parë lirisht, gjuha angleze është shtim dhe rritje e çdo dialekti, race, dhe rangu të kohës, dhe është njëkohësisht përbërja e lirë dhe kompakte e të gjithëve.

Të jesh poet është një gjendje, nuk është një profesion.