Thënie për karakterin (18 thënie)

Ndonëse ndokush është krejt mosbesues ndaj ekzistencës së zotave, nëse ka drejtësi të karakterit, ai e urren të keqen tek njeriu. Ky zët ndaj padrejtësisë nuk e lë atë të bëjë veprime të padrejta, e kështu tek i shmanget së padrejtës i bashkohet së drejtë

Kam namin e njeriut që i merr gjërat kollaj. Por brenda jam si gozhda. Unë vras.

Tani unë shoh sekretin që e bën personin më të mirë: kjo është që të rritet në ajër të hapur dhe të hajë e të flejë me tokën.

Karakteri i vërtetë i njeriut shpaloset kur ai është i dehur.

Në shtëpi jam një djalë i mirë, por nuk dua që bota ta dijë këtë. Kam arritur në përfundimin se njerëzit modest nuk shkojnë shumë larg.

Njohja e vetes iu shpëton nga kotësia.

Janë tri gjëra tejet të rënda: çeliku, diamanti, dhe njohja e vetes.

Gjatë viteve unë mësove të jetoj me dy veta në zemrën time. Njëri është Edsoni, që është i mrekullueshëm me miqtë dhe familjen; tjetri është fubollisti Pele. Unë nuk e doja këtë emër. ‘Pele’ tingëllon si belbëzim foshnjash në portugisht.