Thënie për jetën (537 thënie)

Ti vuan si aktore. Është e vështirë të jesh aktore dhe të kesh një jetë të mirë, sidomos sot.

Thenie nga Muhamed Ali

Një njeri që e shikon botën njëlloj në të pesëdhjetat si atëherë kur ishte njëzet vjeç, ka humbur tridhjetë vjet të jetës së tij.

Unë ushqehem me supë të mirë, jo me fjalë të bukura.

Unë mund t’i shikoj përbindshat sapo shfaqen.

Nëse nuk e di se ku po shkon, çdo rrugë të çon ty në askund.

Njeriu duhet të hajë për të jetuar, jo të jetojë për të ngrënë.

Për dashurinë jap jetën, për lirinë jap dashurinë.

Njeriu jeton i lirë vetëm nga gatishmëria e tij për të vdekur; nëse për këtë është nevoja, në duart e vëllait të tij, kurrë duke e vrarë atë.

Unë e dua sportin, sepse i dua jetën; dhe sporti është një nga gëzimet bazë të jetës.

Kur lindim, qajmë  që  kemi ardhur në  këtë skenë budallenjsh.