Thënie për jetën (537 thënie)

Ata thonë mrekullitë janë e kaluar.

Të jesh i mirë është fisnikëri, por t’u tregosht të tjerëve se si të jenë të mirë është më fisnike.

Gjithçka ka bukuri, por jo gjithkush e sheh atë.

Të vdesësh është e ndryshme nga ajo që çdonjëri supozon, dhe më fatlume.

Ne duhet të kultivojmë kopshtin tonë. Kur njeriu u vu në kopshtin e Edenit, ishte vënë atje me qëllim që të punojë, çka dëshmon se njeriu nuk ishte i lindur për të pushuar.

Nxitimi i paarsyeshëm është rruga e drejtpërdrejtë e gabimit.

Njeriu ka lindur i lirë, dhe ai është kudo në zinxhirë.

Qoftë vetëm për hir të hijeshisë, unë përpiqem të mbetem moralisht i pastër.

Ajo që më frikëson mua është të mendoj se një ditë unë nuk jam do të jetë në shkollë më.

Një zemër e dashuruar është fillimi i gjithë dijes.