Thënie inspiruese (90 thënie)

Pemt që janë të ngadalshme, pjekin frutat më të mira.

Është mire ta kremtosh suksesin, por është më me rëndësi t’i vësh mendje mësimeve të dështimit.

Unë e përfaqësoj Brazilin në gjithë botën. Kudo që shkoj, unë bëj më të mirën time, për të mos e zhgënjyer popullin brazilian. Dhe kësaj ia kam arritur.

Ti duhet të respektosh njerëzit dhe të punosh rëndë që të jesh në formë. Unë stërvitesha pa masë. Kur lojtarët e tjerë shkonin në plazh pas stërvitjes, unë vazhdoja të stërvitesha.

Pothuaj çdo gjë që bëni është pa rëndësi, por është e rëndësishme që ju e bëni atë.

Ai që lëviz malin, fillon me gurët e vegjël.

Jam për të vërtetën, pavarësisht kush e thotë atë. Jam për drejtësi, pavarësisht kush është për ose kundër.

Nëse ti je vërtet dikush dhe kujdesesh për këtë, atëherë do t’ju mbijetosh shumë vështirësive.

Errësira nuk mund ta davaritë errësirën; vetëm drita mund ta bëjë këtë. Urrejtja nuk mund ta davaritë urrejtjen; vetëm dashuria mund ta bëjë këtë.

Nuk ishin malet ato që i kishe nën këmbë; ishte një guralec në këpucën tënde.