Thënie inspiruese (90 thënie)

Unë besoj se dikush mund ta mposhtë frikën duke bërë gjërat që ai ka frikë t’i bëjë, me kusht që të vazhdojë së bëri ato derisa ai të marrë frytet e rezultateve të suksesshme prej tyre.

Unë isha i impresionuar me ngutjen e bërjes së gjërave. Njohja nuk mjafton; ne duhet ta vëmë në jetë. Gatishmëria nuk është mjaft; ne duhet të hidhemi në veprim.

Problemet e botës nuk ka gjasa të zgjidhen nga skeptikët ose cinikët, horizontet e të cilëve janë të kufizuar nga realitetet e natyrshme. Ne kemi nevojë për njerëz të cilët mund të ëndërrojnë për gjëra që nuk ishin kurrë më parë.

Përsosmëria arrihet dalëngadalë, ajo kërkon dorën e kohës.

Ëndrrat bëhen realitet; pa këtë mundësi, natyra nuk do të na nxiste të kemi ëndërra.

Pyetja më ngulmuese dhe më urgjente është: “Çka je duke bërë ti për të tjerët?”

Hiqe mendjen nga problemet e tua… Kape nga veshët, nga këmbët, ose në çdo mënyrë tjetër që mund ta bëni këtë.

Kur një aktor vjen te unë dhe kërkon të diskutojmë për personazhin e tij, unë i them: E ke në skenar. Kur ai kërkon motivimin, unë i them: E ke tek pagesa.

Asnjëherë provuar. Asnjëherë dështuar. Hiç problem. Provo prapë. Dështo prapë. Dështo më mirë.

Vjen gjithmonë mëngjesi dhe jeta na jep prapë mundësi t’i bëjmë gjërat si duhet.