Thënie për humbjen (12 thënie)

Fitorja ka mijëra etër, por humbja është jetime.

Asgjë nuk është e humbur përderisa mbetet guximi.