Thënie për gjuhën (16 thënie)

Muzika e mirë është shumë pranë gjuhës së lashtë.

Lotët janë gjuha e heshtur e pikëllimit.

Gramatika di si t’i kontrollojë edhe mbretërit.

Pikë së pari Komiteti i turqvet të rij filloi të fusi në dorë hoxhallarët fanatikë edhe civilët e korrompuem, të cilët i shtytën që të pranojnë shkronjat arabishte, për gjuhën shqipe. Me qenë se shkronjat arabishte, përveç që nuk kanë zanore, por edhe si

Betohem në shpirtin tim, nuk ka fuqi në gjuhën e njeriut të më ndryshoj mua.

Parë lirisht, gjuha angleze është shtim dhe rritje e çdo dialekti, race, dhe rangu të kohës, dhe është njëkohësisht përbërja e lirë dhe kompakte e të gjithëve.