Thënie për gënjeshtrën (27 thënie)

Librat e historisë që nuk përmbajnë gënjeshtra, janë tmerrësisht të trullosur.

Gënjeshtra ka një pafundësi kombinimesh, por e vërteta ka vetëm një mënyrë për të qenë.

E vërteta gjithsesi më tepër shëron se plagos, dhe gjithmonë qëndron mbi gënjeshtrën si vaji sipër ujit.

Duke e bërë punën të dikujt, pronën të dikujt tjetër, ata në njërën anë ushqejnë krenarinë, luksin dhe të pavërtetën, ndërsa në anën tjetër vesin dhe servilizmin, ose urrejtjen dhe revoltën.

Njeriu nuk është kurrë më i sinqertë sesa kur e pranon që është gënjeshtar.

Mos thoni tregime për peshkun atje ku njerëzit ju njohin, por në veçanti, mos iu tregoni atyre që e njohin peshkun.

Unë e kam dashuruar aq adhurimisht të vërtetën sa që shpesh e kam përdorur gënjeshtrën si mënyrë për t’u paraqitur në mendjet të cilat për bukurinë e së vërtetës nuk dinë asgjë.