Thënie për femijet (37 thënie)

Ka etër që nuk i duan fëmijët e tyre; nuk ka gjyshër që nuk i duan nipat e tyre.

Vërtet njerëzit kanë thënë gjithçka në fytyrë të tokës. Unë dua vetëm të merrem me punën time, t’i rrit fëmijët e mi, dhe me shumë shpresë se do të gjej dikë që ta ndaj jetën time me të përsëri.

Të mosbërit asgjë është lumturi për fëmijët dhe mjerim për pleqtë.

Fëmijët janë pjesë e madhe e orarit tim.

Kush e kursen shufrën, urren birin e vet.

Ata mendonin se jam një njeri i arsyeshëm, prandaj nuk isha kurrë nën trysninë e prindërve; unë bëja çfarë doja. Nuk pata kurrë një fjalë negative prej tyre, asnjë.

Fëmijët e ëmbëlsojnë jetën, por ata i bëjnë fatkeqësitë më të hidhura.

Një fëmijë i keqedukuar është një fëmijë i humbur.

Pse duhet të ndihet shoqëria përgjegjëse vetëm për edukimin e fëmijëve dhe jo për edukimin e të gjithë të rriturve të të gjitha moshave?

Nuk shpresoja kurrë se të dy fëmijët e mi do të bëheshin aktorë. Prisja që të bëheshin diçka tjetër.