Thënie për edukimin (32 thënie)

Sapuni dhe edukimi nuk janë aq të papritshëm sa një masakër, por ata janë më vdekjeprurës në afat të gjatë.

Natyra gjithmonë ka pasur më shumë forcë sesa arsimi.

Unë kurrë nuk e kam lejuar shkollimin tim të ndërhyjë në edukimin tim.

Nëntë të dhjetat e edukimit janë inkurajim.

Lindja e Mesme është duke lënguar. Sëmundja vjen nga dhuna e vazhdueshme, mungesa e ushqimit, ujit dhe mundësive e për shkollim, diskriminimi ndaj grave dhe – gjëja më e rëndë e të gjithave – mungesa e lirisë.

Një shkollim që nuk e kultivon dëshirën është një shkollim që e përjashton mendjen.

Edukimi është pasaporta ynë për të ardhmen, për atë e nesërmja u takon njerëzve të cilët përgatiten për atë sot.

Nuk mund ta ligjësosh vullnetin e mirë – ai vije përmes edukimit.

Edukata e mirë konsiston në të pranuarit se sa shumë mendojmë për veten dhe sa pak mendojmë për tjetrin.

Është shumë lehtë për mua t’i mësoj njëzet çka është e drejtë për tu bërë, atëherë bëhu një nga njëzet të pasosh mësimin tim.