Thënie për edukimin (32 thënie)

Një fëmijë i keqedukuar është një fëmijë i humbur.

Pse duhet të ndihet shoqëria përgjegjëse vetëm për edukimin e fëmijëve dhe jo për edukimin e të gjithë të rriturve të të gjitha moshave?

Shkuarja në kolegj më ofroi mundësinë për të luajtur futboll për katër vjet të tjera.

Unë kam dështuar në disa lëndë, por shoku im i kaloi të gjitha. Tani ai është inxhinier në Microsoft dhe unë jam drejtori i Microsoft-it.

Një popull thjesht i arsimuar mirë mund të jetë përgjithmonë një popull i lirë.

Teknologjia është vetëm mjet. Për të bërë që fëmijët të punojnë së bashku dhe të motivohen ata, mësuesi është më i rëndësishmi.

Edukata është ajo që mbetet kur njeriu harron atë që ka mësuar në shkollë.

I gjithë arti i mësimdhënies është vetëm art i nxitjes së kureshtjes natyrore të mendjeve të reja me qëllim që të kënaqin të ardhmen e tyre.

Mendoj se isha një student i mirë, sepse e vlerësoja shkollimin. Interesi im bazë ishin historia dhe letërsia. Nga sportet kryesorë ishin basketbolli dhe noti. Isha shumë i lumtur.

Një popull thjesht i arsimuar mirë mund të jetë përgjithmonë një popull i lirë.