Thënie për diturinë (79 thënie)

Unë kurrë nuk dita, por gjithmonë mësova.

Pakica mund të tregojnë çfarë dine gjithashtu pa treguar çfarë nuk dine.

Shkenca është mënyrë e të menduarit shumë më shumë  se sa trup i diturisë.

Dituria është mendim i vërtetë.

Informacionet më interesante vijnë nga fëmijët, sepse ata thonë gjithë çfarë dinë dhe pastaj ndalen.

Kush është i ditur? Ai që mëson prej gjithkujt. Kush është i fuqishëm. Ai që i qeveris pasionet e tij.

E gjithë dituria dhemb.

Dhurata e fantazisë ka pasur më shumë domethënie për mua se sa talenti im për të thithur dituri pozitive.

Nëse nuk mund të ia shpjegosh një gjashtë vjeçari, nuk e ke kuptuar vetë.