Thënie për diturinë (79 thënie)

Dituria e vërtetë qëndron në të diturit se nuk dini asgjë.

Tani që jam gjashtëdhjetë vjeç, unë e shoh pse ideja e urtësisë së plakut është zhvlerësuar.

Çfarë diturie mund të gjeni e cila të jetë më e madhe se sa mirësia?

Dituria është si paraja: për të pasur vlerë duhet qarkulluar, dhe në qarkullim mund të rritet në sasi dhe, me shpresë, edhe në cilësi.

Besimi është dituri në zemër, përtej shtrirjes së dëshmisë.

Mësoi të tjerëve atë që e di ti dhe, mëso nga të tjerët atë që se di, në këtë formë e ke përforcuar diturinë tënde dhe e ke mësuar atë që nuk e di.

Dora që nuk shkruan është këmbë.

Anonim

Nuk barti me vete dituri më të vlefshme se sa dituria që unë nuk di.

Anonim

Faza e parë e diturisë është heshtja, faza e dytë dëgjimi, faza e tretë mësimi, faza e katërt veprimi me të dhe faza e pestë shpërndarja e saj.

Anonim

Më  mirë  mos di asgjë  se sa të  dish shumë  gjë ra në  gjysmë .