Thënie për diturinë (79 thënie)

Imagjinata është më e rëndësishme se dituria. Dituria është e kufizuar. Imagjinata rrethon botën.

Ku ka britmë nuk ka dituri të vërtetë.

Dituria mbështetet jo vetëm mbi të vërtetën, por edhe mbi gabimin.

Kërkimi krijon dituri të re.

I vetmi burim i diturisë është përvoja.

Tërë diturinë që kam secili mund të e përvetësojë, por zemra ime është vetëm e imja.

Mendoj se edukimi  është shfrytëzim dhe përmirësim i diturisë dhe kjo ndryshon fotografinë e tërë.

Ne jemi trajnuar të besojmë dhe të mos dimë.

Dituri është të diturit se ne nuk mund të dimë.

Unë do t’ju jepja një përkufizim të njeriut krenar: ai është një njeri që nuk ka as kotësi dhe as dituri. Nëse do të ishte i mbushur me urrejtje nuk mund të jetë as bosh, as i zgjuar.