Thëniet e fundit

Religjionet bëjnë një gjë të dobishme: ato e zbresin Zotin në nivelin e njeriut. Filozofia i përgjigjet duke bërë një gjë të dobishme: ajo e ngre njeriun në nivelin e Zotit.

Nuk ka asnjë parim, sipas mendimit tim, i cili është më i mundshëm për t’u keqpërdorur, dhe që, prandaj, më shumë ka nevojë për sqarim, se ai aktual, se interesi i shumicës është standardi politik i së drejtës dhe së gabuarës.

Është një shpifje të thonë se unë i përdor gazetat e mia në mbështetje të interesave të tjera të mia të biznesit. Fakti është se unë nuk kam arritur ndonjë interes tjetër të biznesit.

Duro sa mund, gëzohu pa fund. – VERI

Në momentet e sëmundjes ne jemi të detyruar të pranojmë se ne nuk jetojmë vetëm, por të lidhur me zinxhirë në një krijesë të një mbretërie tjetër, krejt e një bote tjetër, e cila nuk ka dijeni për ne dhe nga e cila është e pamundur të arrijmë që ta kuptoj

Nuk është e udhës të jesh i sigurtë për mençurinë e dikujt. Është e udhës të kujtojmë se edhe më i forti mund të dobësohet dhe se edhe më i zgjuari mund të gabojë.

Vetëm nëpërmjet artit ne mund të dalim nga vetja dhe të dimë se çfarë sheh një person tjetër.

Heshtja është arma e fundit e pushtetit.

Edhe nëse nuk ke asgjë për të shkruar, thuaj dhe shkruaj se nuk ke asgjë për të shkruar.

Isha duke pi çaj, për ty isha duke mendu, m’u derdh çaji nga gota, për pak isha t’u përvëlu.

Anonim